onsdag 10. september 2008

Evje og Hornnes!!!!!!!!!

Evje og Hornnes kommune har nå gått opp på andreplass i humorkommuneavstemninga. Det kan virke som om kommunens tilhengere har mobilisert som i gamle dager, da stort sett militæret rådde grunnen på Evje. Fortsetter dette har de passert Iveland før helga.